Protestantse Gemeente Holwert

Wie we zijn.

Het is onze roeping een vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn, open, gastvrij en naar buiten gericht. Een gemeente waarin gemeenteleden, jong en oud, voluit kunnen participeren. De kern van ons gemeente - zijn zien wij in ons geloof dat Jezus Christus onze Heer en Verlosser is en dat wij dit in ons spreken en handelen telkens opnieuw mogen vieren. Dat wij mogen leven uit Gods genade en dat wij als kerk de opdracht hebben met woord en daad te getuigen van het evangelie, dienend en opkomend voor gerechtigheid.
terug

Uitgelicht:


Bloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Klik op de foto voor de uitleg


We bedanken Siem Vellinga voor het verzorgen van de ledenadministratie van de kerk.
48 jaar lang!
Nogmaals bedankt!Startsnein 2023
(Klik op de foto om de hiele searje te sjen)
 

De binnenstebuitendienst.
(Klik op de foto om de hele serie te zien)

Bloemschikking Pinkster
(Klik op de foto voor de uitleg)