Protestantse Gemeente Holwert
Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook via internet volgen.

De dienst direct live zien:
Klik hier om naar de dienst te gaan.


 
Wilt u een eerder opgenomen kerkdienst terug zien:
Klik hier om een opgenomen dienst terug te kijken.

Kerkdiensten:                 
       
Zondag 30 juni 't Sintrum
09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden          
Organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: dhr. W. Peterson      
Collecten: 1. Werelddiaconaat Moldavië                  
                 2. Kerk en Pastoraat
                  Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 7 juli ’t Sintrum - Afscheid kinderen groep 8
09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Ten Boer        
Organist: mw. F. de Haan
Beamer: mw. T. Verbeek  
Collecten: 1. Diaconie Pastoraat voor doven      
                 2. Zending
                 Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra
Na de dienst koffiedrinken

Zondag 14 juli Willibrordus Kerk - Liedboek meenemen
09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum        organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Diaconie        
              2. Kerk en Pastoraat
                  Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga

Zondag 21 juli 't Sintrum
09.30 uur - ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden    
Beamer: dhr. V. Vellinga       
Organist: mw. F. de Haan
Collecten: 1. Zending                               
                  2. Kerk en Pastoraat
                  Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra

Zondag 28 juli IKO Doopsgezinde Kerk
09.30 uur - K. van Wijngaarden, Holwert        
Organist: dhr. J. Visser
IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)  
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: P. Bandsma

Zondag 4 augustus 't Sintrum
09.30 uur - dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld        
Organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: dhr. A. Vellema    
Collecten: 1. Diaconie                                
                  2. Zending
                  Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga

Zondag 11 augustus ‘t Sintrum
09.30 uur - ds. P. Dijkstra, Grou                
Organist: dhr. A. Kooistra
Beamer: dhr. W. Verbeek
Collecten: 1. Zomerzending Pakistan                                
                 2. Kerk en Pastoraat
                 Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 18 augustus Willibrordus Kerk – Liedboek meenemen
09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum        
Organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Diaconie                         
                 2. Kerk en Pastoraat
                  Deurcoll.: Onderh. gebouwen 
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek

Zondag 25 augustus t Sintrum  I.K.O.  Voorber.H.A
09.30 uur - drs.T.R.A.Simonides, Burdaard        
Organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: mw. S. Bandsma    
IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)  
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruiter


 

 

Uitgelicht:
Afscheid da Hilde Graafland
Klik op de foto om het hele album te bekijken.


Peaske 2024
Klik op de foto om het hele album te bekijken.

 

We bedanken Arend Castelein (en Jellie) er voor dat hij 25 jaar lang geregeld heeft dat er iedere zondag een voorganger en organist bij ons in de kerkdienst is geweest.


Nieuwsbrief Vrienden van Israël.
Met informatie over:
De Israël avond in Feanwâlden op 21 mrt
Excursie naar het Joods Leeuwarden  op 21 april
Excursie Joods Amsterdam op 1 mei
Klik hier voor de nieuwsbrief


Kerstfeest 2023
Klik op de foto voor meer foto'sBloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Klik op de foto voor de uitleg


We bedanken Siem Vellinga voor het verzorgen van de ledenadministratie van de kerk.
48 jaar lang!
Nogmaals bedankt!Startsnein 2023
(Klik op de foto om de hiele searje te sjen)
 

De binnenstebuitendienst.
(Klik op de foto om de hele serie te zien)

Bloemschikking Pinkster
(Klik op de foto voor de uitleg)