Protestantse Gemeente Holwert
Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook via internet volgen.

De dienst direct live zien:
Klik hier om naar de dienst te gaan.


 
Wilt u een eerder opgenomen kerkdienst terug zien:
Klik hier om een opgenomen dienst terug te kijken.

Kerkdiensten:                 
Zondag  26-nov  ’t Sintrum  Laatste Zondag Kerkelijkjaar 
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert      
Organist: dhr. K. Schreiber                      beamer: mw. T. Verbeek        
Coll. 1. Diaconie (Pastoraat buiten de kerk)                                                                                                                              2. Kerstfeest                                                                                                                                                                     deurcoll.: onderh. gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek                                                                                                                                            Koffiedrinken na de dienst

Zondag  3-dec  ’t Sintrum  1e Advent  H.Avondmaal
09.30 uur - Da. H.B. Graafland, Holwert            organiste: mw. F.de Haan
Coll. 1. Diaconie                                                 beamer: dhr. V. Vellinga    
         2. Zending    
         Deur: onderhoud gebouwen                                        
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: T. v. Duinen                  
Koffiedrinken na de dienst

Zondag  10-dec  ’t Sintrum  2e Advent
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert              
Organist: dhr. K. Schreiber                    beamer: dhr. A. Vellema
Coll. 1. Zending Kinderen in de knel
         2. Kerstfeest
         Deur: onderhoud gebouwen   
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag  17-dec  ’t Sintrum  3e Advent             
09.30 uur - ds. G. Timmer, Kollum  m.m.v. Chr.Muziekver De Bazuin
Beamer: dhr. W. Verbeek
Coll. 1. Diaconie - Binnenlands diaconaat
         2. Kerk en Pastoraat
         Deur: onderhoud gebouwen 
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: J. Vellema

Zondag  24-dec   Doopsgez.Kerk  4e Advent   Kerstnachtdienst  I.K.O.  
22.00 uur - da. H.B. Graafland, Holwert            organist: dhr. J. Idsardi
IKO collecte voor SLS de tijstream                                    
Kerkrijden: O. Boonstra

Maandag  25-dec ’t Sintrum   1e Kerstdag   Comm.Bijz.Diensten
09.30 uur - mw. A. Hoekstra- Rondaan, Holwert        
Organist: dhr. K. Schreiber
Coll. 1. Zending Kinderen in de knel             beamer: dhr. W. Peterson
         2. Diaconie t.b.v. Asielzoekerscentra    
         Deur: onderhoud gebouwen        
Kerkrijden: T. de Ruiter
 
Zondag   31-dec  ’t Sintrum  Oudejaarsdienst
09.30uur   mw. A. Hoekstra- Rondaan,Holwert           
Organist: A. Kooistra                        beamer:     mw. T. Verbeek
Coll. 1. Diaconie                    
         2. Kerk en Pastoraat
         Deur: onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst             
Kerkrijden: A. Kooistra


 

 

Uitgelicht:


Bloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Klik op de foto voor de uitleg


We bedanken Siem Vellinga voor het verzorgen van de ledenadministratie van de kerk.
48 jaar lang!
Nogmaals bedankt!Startsnein 2023
(Klik op de foto om de hiele searje te sjen)
 

De binnenstebuitendienst.
(Klik op de foto om de hele serie te zien)

Bloemschikking Pinkster
(Klik op de foto voor de uitleg)