Protestantse Gemeente Holwert

Bloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar 2023Litugische bloemschikking laatste zondag kerkelijk jaar 2023

De schikking bestaat uit een halve cirkel van bloemen,

die lopen van wit, roze naar paars.

Het vertelt de levensreis in verschillende etappes.  
En zo op die manier laten we ons sterfelijke leven zien.


Het paarse kleed weergeeft het verdriet
van het gemis van onze dierbaren.

De cirkel van het aardse leven lijkt onderbroken,
maar het verbond met de Heer blijft.


Hij maakt de cirkel compleet .
In zijn Licht mogen we verder leven.

Gedenk de mens
die sterft
in het Licht
van de Levende
Hij is in liefde geborgen

bij de Eeuwige

Bloemschikkng Pinkster 2023

De liturgische kleur van Pinksteren is rood.

De kleur van de liefde door alle lijden heen.
De rode rozen staan voor geestelijke kracht en onvoorwaardelijke liefde.

De paradijsvogelbloem verbeelden het vuur.
Vuur verwarmt, vuur verlicht,
vuur zet in beweging.
Neergaande lijnen als verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest.
De grassen verbeelden de wind :
“en de Geest daalde neer als het geluid
van een hevige wind”

Pasen 2023

Bloemschikking Kerst 2022

In de schikking zijn twee vingerplant bladeren verwerkt en verwijzen naar hoe God ons leven draagt, in wat voor schoenen wij ook staan en hoe ons levenspad ook is.

Hoe Zijn hand, vaak op een verborgen manier in ons leven aanwezig is.
De gekleurde bloemen in de schikking verwijzen naar de verscheidenheid van mensen, ieder met zijn eigen zorgen en verdriet, angsten, twijfel en pijn. Een veelvoudig kleurrijk geheel.

Als we niet in andermans schoenen hebben gestaan, mogen we niet oordelen over diegenen. We moeten medeleven tonen en aandacht schenken aan onze medemens en door Gods liefde een licht te wezen voor je naaste.

De takken van de klimop blijven altijd groen en vertellen over Gods trouw.

Donker en licht verbeelden de wegen die we moeten gaan ieder in zijn eigen schoenen.

Dus kijk met begrip naar een medemens
die even niet meer verder kan
Geef steun en een troostend woord
daar wordt hij zoveel sterker van..

Bloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar 2022 
    Uitleg bloemschikking

In het midden zien we het kruis,
waarbij we denken aan de gestorvenen,
maar ook aan het lijden
en de opstanding van Jezus.
De witte bloemen rondom het kruis
vertellen van het Licht.
 De paarse bloemen  verwijzen
naar verdriet en rouw.
De 5 witte boeketjes met rozen
verbeelden onze geliefden
die we vandaag gedenken
en 1 boeketje  voor
allen die niet bij naam worden genoemd
maar die wel door ons worden gemist.
Ze zijn verbonden met linten
aan het kruis
 als teken van de band met God.
Het zwarte kleed is de kleur
van rouw en verdriet.

 

Uitgelicht:
Afscheid da Hilde Graafland
Klik op de foto om het hele album te bekijken.


Peaske 2024
Klik op de foto om het hele album te bekijken.

 

We bedanken Arend Castelein (en Jellie) er voor dat hij 25 jaar lang geregeld heeft dat er iedere zondag een voorganger en organist bij ons in de kerkdienst is geweest.


Nieuwsbrief Vrienden van Israël.
Met informatie over:
De Israël avond in Feanwâlden op 21 mrt
Excursie naar het Joods Leeuwarden  op 21 april
Excursie Joods Amsterdam op 1 mei
Klik hier voor de nieuwsbrief


Kerstfeest 2023
Klik op de foto voor meer foto'sBloemschikking laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Klik op de foto voor de uitleg


We bedanken Siem Vellinga voor het verzorgen van de ledenadministratie van de kerk.
48 jaar lang!
Nogmaals bedankt!Startsnein 2023
(Klik op de foto om de hiele searje te sjen)
 

De binnenstebuitendienst.
(Klik op de foto om de hele serie te zien)

Bloemschikking Pinkster
(Klik op de foto voor de uitleg)